Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wired" into Latvian language

Vārda "vadu" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Wired

[Vadu]
/waɪərd/

adjective

1. Equipped with wire or wires especially for electric or telephone service

 • "A well-wired house"
  synonym:
 • wired

1. Aprīkots ar vadiem vai vadiem īpaši elektriskiem vai telefona pakalpojumiem

 • "Labi vadu māja"
  sinonīms:
 • vadu

2. Tense with excitement and enthusiasm as from a rush of adrenaline

 • "We were really pumped up for the race"
 • "He was so pumped he couldn't sleep"
  synonym:
 • pumped-up(a)
 • ,
 • pumped up(p)
 • ,
 • pumped(p)
 • ,
 • wired

2. Saspringts ar sajūsmu un entuziasmu kā no adrenalīna pieplūduma

 • "Mēs patiešām bijām uzpumpēti sacensībām"
 • "Viņš bija tik sūknēts, ka nevarēja aizmigt"
  sinonīms:
 • sūknēts (a)
 • ,
 • sūknēts (p)
 • ,
 • sūknēts(p)
 • ,
 • vadu

3. Tied or bound with wire

 • "Wired bundles of newspapers"
  synonym:
 • wired

3. Sasiets vai sasiets ar stiepli

 • "Aviokoku vadu saišķi"
  sinonīms:
 • vadu