Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "winning" into Latvian language

Vārda "uzvarētājs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Winning

[Uzvarēt]
/wɪnɪŋ/

noun

1. Succeeding with great difficulty

 • "Winning is not everything"
  synonym:
 • winning

1. Izdodas ar lielām grūtībām

 • "Uzvarēšana nav viss"
  sinonīms:
 • uzvarēt

adjective

1. Having won

 • "The victorious entry"
 • "The winning team"
  synonym:
 • victorious
 • ,
 • winning

1. Uzvarot

 • "Uzvarošais ieraksts"
 • "Uzvarošā komanda"
  sinonīms:
 • uzvarošs
 • ,
 • uzvarēt

2. Very attractive

 • Capturing interest
 • "A fetching new hairstyle"
 • "Something inexpressibly taking in his manner"
 • "A winning personality"
  synonym:
 • fetching
 • ,
 • taking
 • ,
 • winning

2. Ļoti pievilcīgi

 • Aizrautība
 • "Jaunas frizūras fetings"
 • "Kaut kas neizteiksmīgi lieto viņa veidā"
 • "Uzvaroša personība"
  sinonīms:
 • atnest
 • ,
 • ņemšana
 • ,
 • uzvarēt

Examples of using

My partner and I have been winning every game today.
Mans partneris un es šodien uzvarējām katrā spēlē.
Personally, I don't think Tom has a chance of winning.
Personīgi es nedomāju, ka Tomam ir iespēja uzvarēt.
Tom is by no means sure of winning the election.
Toms nekādā ziņā nav pārliecināts par uzvaru vēlēšanās.