Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "will" into Latvian language

Vārda "griba" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Will

[Griba]
/wɪl/

noun

1. The capability of conscious choice and decision and intention

 • "The exercise of their volition we construe as revolt"- george meredith
  synonym:
 • volition
 • ,
 • will

1. Apzinātas izvēles un lēmumu un nodoma iespējas

 • "Viņu gribas vingrinājums, ko mēs uzskatām par sacelšanos" - džordžs meredīts
  sinonīms:
 • spriegums
 • ,
 • gribēs

2. A fixed and persistent intent or purpose

 • "Where there's a will there's a way"
  synonym:
 • will

2. Fiksēts un noturīgs nodoms vai mērķis

 • "Kur ir griba, kur ir ceļš"
  sinonīms:
 • gribēs

3. A legal document declaring a person's wishes regarding the disposal of their property when they die

  synonym:
 • will
 • ,
 • testament

3. Juridisks dokuments, kas paziņo par personas vēlmēm attiecībā uz viņu īpašuma iznīcināšanu, kad viņi mirst

  sinonīms:
 • gribēs
 • ,
 • testaments

verb

1. Decree or ordain

 • "God wills our existence"
  synonym:
 • will

1. Dekrēts vai ordēns

 • "Dievs gribēs mūsu eksistenci"
  sinonīms:
 • gribēs

2. Determine by choice

 • "This action was willed and intended"
  synonym:
 • will

2. Nosaka pēc izvēles

 • "Šī darbība bija vītra un paredzēta"
  sinonīms:
 • gribēs

3. Leave or give by will after one's death

 • "My aunt bequeathed me all her jewelry"
 • "My grandfather left me his entire estate"
  synonym:
 • bequeath
 • ,
 • will
 • ,
 • leave

3. Atstāt vai dot pēc gribas pēc nāves

 • "Mana tante novēlēja man visas viņas rotas"
 • "Mans vectēvs atstāja man visu savu īpašumu"
  sinonīms:
 • bekāts
 • ,
 • gribēs
 • ,
 • atstāt

Examples of using

It is uncertain whether he will agree or not.
Nav skaidrs, vai viņš piekritīs vai nē.
All governments will have to cooperate in this matter.
Visām valdībām šajā jautājumā būs jāsadarbojas.
Dinner will be ready soon.
Vakariņas drīz būs gatavas.