Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "whispered" into Latvian language

Vārda "čukstēja" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Whispered

[Čukstēja]
/wɪspərd/

adjective

1. Spoken in soft hushed tones without vibrations of the vocal cords

  • "A long whispered conversation"
    synonym:
  • whispered

1. Runā mīkstos lobītos toņos bez vokālo auklu vibrācijām

  • "Gara čukstēta saruna"
    sinonīms:
  • čukstēja

Examples of using

Tom walked over to Mary and whispered in her ear.
Toms gāja pāri Marijai un čukstēja ausī.
"That's impossible!" said Reason. "That's insane!" noted Experience. "That's pointless!" cut Pride. "Take a try..." whispered Dream. "Fuck it all" replied Laziness.
"Tas nav iespējams!" teica iemesls. "Tas ir nenormāli!" ievērojamā pieredze. "Tas ir bezjēdzīgi!" sagriezt Pride. "Izmēģini ..." čukstēja sapnis. "Fuck to visu" atbildēja Laziness.
"Just close your eyes," whispered Tom, and when Mary closed her eyes, he kissed her softly on the lips.
"Tikai aizveriet acis," čukstēja Toms, un, kad Marija aizvēra acis, viņš viņu maigi noskūpstīja uz lūpām.