Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "visual" into Latvian language

Vārda "vizuālais" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Visual

[Vizuāls]
/vɪʒəwəl/

adjective

1. Relating to or using sight

 • "Ocular inspection"
 • "An optical illusion"
 • "Visual powers"
 • "Visual navigation"
  synonym:
 • ocular
 • ,
 • optic
 • ,
 • optical
 • ,
 • visual

1. Attiecas uz redzi vai to izmantošanu

 • "Okulārā pārbaude"
 • "Optiska ilūzija"
 • "Vizuālās pilnvaras"
 • "Vizuālā navigācija"
  sinonīms:
 • okulāra
 • ,
 • optiski
 • ,
 • optiskais
 • ,
 • vizuāls

2. Visible

 • "Be sure of it
 • Give me the ocular proof"- shakespeare
 • "A visual presentation"
 • "A visual image"
  synonym:
 • ocular
 • ,
 • visual

2. Redzams

 • "Esiet par to pārliecināts
 • Dodiet man acu pierādījumu "- šekspīrs
 • "Vizuāla prezentācija"
 • "Vizuāls attēls"
  sinonīms:
 • okulāra
 • ,
 • vizuāls

Examples of using

There were still no visual signs of spring.
Joprojām nebija pavasara vizuālo pazīmju.