Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vigorous" into Latvian language

Vārda "enerģisks" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Vigorous

[Spēcīgs]
/vɪgərəs/

adjective

1. Characterized by forceful and energetic action or activity

 • "A vigorous hiker"
 • "Gave her skirt a vigorous shake"
 • "A vigorous campaign"
 • "A vigorous foreign policy"
 • "Vigorous opposition to the war"
  synonym:
 • vigorous

1. Raksturo spēcīga un enerģiska darbība vai darbība

 • "Spēcīgs pārgājiens"
 • "Piešķīra viņas svārkiem enerģisku kratīšanu"
 • "Spēcīga kampaņa"
 • "Spēcīga ārpolitika"
 • "Enerģiska opozīcija karam"
  sinonīms:
 • enerģisks

2. Strong and active physically or mentally

 • "A vigorous old man who spent half of his day on horseback"- w.h.hudson
  synonym:
 • vigorous

2. Fiziski vai garīgi spēcīgs un aktīvs

 • "Spēcīgs vecs vīrs, kurš pusi savas dienas pavadīja zirga mugurā" - whhudson
  sinonīms:
 • enerģisks

Examples of using

He looks very vigorous, considering his age.
Viņš izskatās ļoti enerģisks, ņemot vērā viņa vecumu.
My grandmother is still vigorous at 100 years old.
Mana vecmāmiņa joprojām ir enerģiska 100 gadu vecumā.
We had a very vigorous debate.
Mums bija ļoti enerģiskas debates.