Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vex" into Latvian language

Vārda "vex" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Vex

[Vex]
/vɛks/

verb

1. Cause annoyance in

 • Disturb, especially by minor irritations
 • "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"
 • "It irritates me that she never closes the door after she leaves"
  synonym:
 • annoy
 • ,
 • rag
 • ,
 • get to
 • ,
 • bother
 • ,
 • get at
 • ,
 • irritate
 • ,
 • rile
 • ,
 • nark
 • ,
 • nettle
 • ,
 • gravel
 • ,
 • vex
 • ,
 • chafe
 • ,
 • devil

1. Izraisīt īgnumu

 • Traucēt, īpaši ar nelieliem kairinājumiem
 • "Moskīti, kas dūko manā ausī, mani ļoti traucē"
 • "Mani kaitina tas, ka viņa nekad neaizver durvis pēc aiziešanas"
  sinonīms:
 • kaitināt
 • ,
 • lupata
 • ,
 • nokļūt līdz
 • ,
 • apgrūtināt
 • ,
 • tikt pie
 • ,
 • kairināt
 • ,
 • rile
 • ,
 • nark
 • ,
 • nātru
 • ,
 • grants
 • ,
 • vex
 • ,
 • chafe
 • ,
 • velns

2. Disturb the peace of mind of

 • Afflict with mental agitation or distress
 • "I cannot sleep--my daughter's health is worrying me"
  synonym:
 • worry
 • ,
 • vex

2. Traucēt sirdsmieru

 • Nomocīts ar garīgu uzbudinājumu vai ciešanām
 • "Es nevaru aizmigt - manas meitas veselība mani satrauc"
  sinonīms:
 • uztraukties
 • ,
 • vex

3. Change the arrangement or position of

  synonym:
 • agitate
 • ,
 • vex
 • ,
 • disturb
 • ,
 • commove
 • ,
 • shake up
 • ,
 • stir up
 • ,
 • raise up

3. Mainiet izkārtojumu vai pozīciju

  sinonīms:
 • uzbudināt
 • ,
 • vex
 • ,
 • traucēt
 • ,
 • sakustēties
 • ,
 • sakratīt
 • ,
 • maisīt
 • ,
 • pacelties

4. Subject to prolonged examination, discussion, or deliberation

 • "Vex the subject of the death penalty"
  synonym:
 • vex

4. Pakļauts ilgstošai pārbaudei, apspriešanai vai apspriešanai

 • "Vekss nāvessoda priekšmets"
  sinonīms:
 • vex

5. Be a mystery or bewildering to

 • "This beats me!"
 • "Got me--i don't know the answer!"
 • "A vexing problem"
 • "This question really stuck me"
  synonym:
 • perplex
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • get
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mystify
 • ,
 • baffle
 • ,
 • beat
 • ,
 • pose
 • ,
 • bewilder
 • ,
 • flummox
 • ,
 • stupefy
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • gravel
 • ,
 • amaze
 • ,
 • dumbfound

5. Esiet noslēpums vai mulsinošs

 • "Tas mani pārspēj!"
 • "Sapratu mani - es nezinu atbildi!"
 • "Satraucoša problēma"
 • "Šis jautājums mani patiešām iestrēga"
  sinonīms:
 • apmulsis
 • ,
 • vex
 • ,
 • nūja
 • ,
 • iegūt
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mistificēt
 • ,
 • deflektors
 • ,
 • pārspēt
 • ,
 • pozēt
 • ,
 • flummox
 • ,
 • apdullinātas
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • grants
 • ,
 • izbrīns
 • ,
 • stulbs