Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "veteran" into Latvian language

Vārda "veterāns" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Veteran

[Veterāns]
/vɛtərən/

noun

1. A serviceman who has seen considerable active service

 • "The veterans laughed at the new recruits"
  synonym:
 • veteran
 • ,
 • veteran soldier

1. Servicemans, kurš ir redzējis ievērojamu aktīvu kalpošanu

 • "Veterāni smējās par jaunajiem darbiniekiem"
  sinonīms:
 • veterāns
 • ,
 • karavīra veterāns

2. A person who has served in the armed forces

  synonym:
 • veteran
 • ,
 • vet
 • ,
 • ex-serviceman

2. Persona, kas kalpojusi bruņotajos spēkos

  sinonīms:
 • veterāns
 • ,
 • veterinārārsts
 • ,
 • bijušais kalps

3. An experienced person who has been through many battles

 • Someone who has given long service
  synonym:
 • veteran
 • ,
 • old-timer
 • ,
 • oldtimer
 • ,
 • old hand
 • ,
 • warhorse
 • ,
 • old stager
 • ,
 • stager

3. Pieredzējis cilvēks, kurš ir ticis cauri daudzām cīņām

 • Kāds, kurš ir devis ilgu pakalpojumu
  sinonīms:
 • veterāns
 • ,
 • vecs taimeris
 • ,
 • vecmāte
 • ,
 • veca roka
 • ,
 • kara zirgs
 • ,
 • vecs steidžeris
 • ,
 • steidžeris

adjective

1. Rendered competent through trial and experience

 • "A seasoned traveler"
 • "Veteran steadiness"
 • "A veteran officer"
  synonym:
 • seasoned
 • ,
 • veteran(a)

1. Padarīts kompetents ar tiesas un pieredzes palīdzību

 • "Apmācīts ceļotājs"
 • "Veterāna nelokāmība"
 • "Veterāna virsnieks"
  sinonīms:
 • garšots
 • ,
 • veterāns ( a )