Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "verb" into Latvian language

Vārda "darbības vārds" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Verb

[Darbības vārds]
/vərb/

noun

1. The word class that serves as the predicate of a sentence

  synonym:
 • verb

1. Vārdu šķira, kas kalpo kā teikuma predikāts

  sinonīms:
 • darbības vārds

2. A content word that denotes an action, occurrence, or state of existence

  synonym:
 • verb

2. Satura vārds, kas apzīmē darbību, rašanos vai eksistences stāvokli

  sinonīms:
 • darbības vārds

Examples of using

In many languages, such as Portuguese, German, French, Spanish, and Italian, the verb ending changes according to who is doing the action. So the patterns of the verb have to be learned.
Daudzās valodās, piemēram, portugāļu, vācu, franču, spāņu un itāļu valodā, darbības vārda beigas mainās atkarībā no tā, kurš veic darbību. Tātad darbības vārda modeļi ir jāapgūst.
Why do you say it's a verb?
Kāpēc jūs sakāt, ka tas ir darbības vārds?
Which endings does this verb have in the present tense?
Kuras galotnes šim darbības vārdam ir tagadnes formā?