Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ventilator" into Latvian language

Vārda "ventilators" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Ventilator

[Ventilators]
/vɛntəletər/

noun

1. A device (such as a fan) that introduces fresh air or expels foul air

  synonym:
 • ventilator

1. Ierīce (piemēram, ventilators), kas ievada svaigu gaisu vai izspiež nepatīkamu gaisu

  sinonīms:
 • ventilators

2. A device that facilitates breathing in cases of respiratory failure

  synonym:
 • breathing device
 • ,
 • breathing apparatus
 • ,
 • breathing machine
 • ,
 • ventilator

2. Ierīce, kas atvieglo elpošanu elpošanas mazspējas gadījumos

  sinonīms:
 • elpošanas ierīce
 • ,
 • elpošanas aparāts
 • ,
 • elpošanas mašīna
 • ,
 • ventilators

Examples of using

She repaired a ventilator.
Viņa salaboja ventilatoru.