Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vegetation" into Latvian language

Vārda "veģetācija" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Vegetation

[Veģetācija]
/vɛʤəteʃən/

noun

1. All the plant life in a particular region or period

 • "Pleistocene vegetation"
 • "The flora of southern california"
 • "The botany of china"
  synonym:
 • vegetation
 • ,
 • flora
 • ,
 • botany

1. Visa augu dzīve noteiktā reģionā vai periodā

 • "Pleistocēna veģetācija"
 • "Kalifornijas dienvidu flora"
 • "Ķīnas botānika"
  sinonīms:
 • veģetācija
 • ,
 • flora
 • ,
 • botānika

2. The process of growth in plants

  synonym:
 • vegetation

2. Augšanas process augos

  sinonīms:
 • veģetācija

3. An abnormal growth or excrescence (especially a warty excrescence on the valves of the heart)

  synonym:
 • vegetation

3. Patoloģiska augšana vai ekskrescence (īpaši kārpaina ekskrescence uz sirds vārstiem)

  sinonīms:
 • veģetācija

4. Inactivity that is passive and monotonous, comparable to the inactivity of plant life

 • "Their holiday was spent in sleep and vegetation"
  synonym:
 • vegetation

4. Neaktivitāte, kas ir pasīva un monotona, salīdzināma ar augu dzīves neaktivitāti

 • "Viņu brīvdienas tika pavadītas miegā un veģetācijā"
  sinonīms:
 • veģetācija