Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vacant" into Latvian language

Vārda "brīvs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Vacant

[Brīvs]
/vekənt/

adjective

1. Void of thought or knowledge

 • "A vacant mind"
  synonym:
 • vacant

1. Domas vai zināšanu tukšums

 • "Brīvais prāts"
  sinonīms:
 • brīva

2. Without an occupant or incumbent

 • "The throne is never vacant"
  synonym:
 • vacant

2. Bez pasažiera vai operatora

 • "Tronis nekad nav brīvs"
  sinonīms:
 • brīva

Examples of using

There are two places vacant in the company.
Uzņēmumā ir divas vietas, kas ir brīvas.
She parked her car in a vacant lot.
Viņa novietoja savu automašīnu brīvā partijā.
Two seats remained vacant.
Divas vietas palika brīvas.