Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "urgent" into Latvian language

Vārda "steidzams" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Urgent

[Steidzami]
/ərʤənt/

adjective

1. Compelling immediate action

 • "Too pressing to permit of longer delay"
 • "The urgent words `hurry! hurry!'"
 • "Bridges in urgent need of repair"
  synonym:
 • pressing
 • ,
 • urgent

1. Pārliecinoša tūlītēja rīcība

 • "Pārāk nospiežot, lai atļautu ilgāku kavēšanos"
 • "Steidzamie vārdi `steidzies! pasteidzies!'"
 • "Tilti, kuriem steidzami nepieciešams remonts"
  sinonīms:
 • nospiežot
 • ,
 • steidzami

Examples of using

Health groups have called for an urgent summit to tackle alcohol-fuelled violence, which has reached epidemic proportions throughout the country.
Veselības grupas ir aicinājušas steidzami sasaukt samitu, lai cīnītos pret alkohola izraisītu vardarbību, kas ir sasniegusi epidēmijas apmērus visā valstī.
The need for more foreign language teachers here is becoming urgent.
Nepieciešamība pēc vairāk svešvalodu skolotāju šeit kļūst aktuāla.
I need urgent help.
Man ir nepieciešama steidzama palīdzība.