Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unsaid" into Latvian language

Vārda "neizteikts" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Unsaid

[Neteica]
/ənsɛd/

adjective

1. Not made explicit

 • "The unexpressed terms of the agreement"
 • "Things left unsaid"
 • "Some kind of unspoken agreement"
 • "His action is clear but his reason remains unstated"
  synonym:
 • unexpressed
 • ,
 • unsaid
 • ,
 • unstated
 • ,
 • unuttered
 • ,
 • unverbalized
 • ,
 • unverbalised
 • ,
 • unvoiced
 • ,
 • unspoken

1. Nav skaidri izteikts

 • "Nolīguma neizteiktie noteikumi"
 • "Lietas, kas palikušas nepateiktas"
 • "Kaut kāda neizteikta vienošanās"
 • "Viņa rīcība ir skaidra, bet viņa iemesls joprojām nav norādīts"
  sinonīms:
 • neizteikts
 • ,
 • nepateikts
 • ,
 • nav norādīts
 • ,
 • neizsakāms
 • ,
 • neverbalizēts
 • ,
 • bezbalsīgs

Examples of using

Words left unsaid are like presents left undelivered.
Vārdi, kas atstāti nepateikti, ir kā dāvanas, kas atstātas nepiegādātas.
Some things are best left unsaid.
Dažas lietas vislabāk atstāt nepateiktas.
It would have been better if you had left it unsaid.
Būtu bijis labāk, ja tu to būtu atstājis nepateiktu.