Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unreliable" into Latvian language

Vārda "neuzticams" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Unreliable

[Neuzticams]
/ənrɪlaɪəbəl/

adjective

1. Liable to be erroneous or misleading

 • "An undependable generalization"
  synonym:
 • undependable
 • ,
 • unreliable

1. Var būt kļūdains vai maldinošs

 • "Neatkarīga vispārināšana"
  sinonīms:
 • neapatkarīgs
 • ,
 • neuzticams

2. Not worthy of reliance or trust

 • "In the early 1950s computers were large and expensive and unreliable"
 • "An undependable assistant"
  synonym:
 • unreliable
 • ,
 • undependable

2. Nav vērts paļauties vai uzticēties

 • "50. gadu sākumā datori bija lieli, dārgi un neuzticami"
 • "Neatkarīgs palīgs"
  sinonīms:
 • neuzticams
 • ,
 • neapatkarīgs

3. Dangerously unstable and unpredictable

 • "Treacherous winding roads"
 • "An unreliable trestle"
  synonym:
 • treacherous
 • ,
 • unreliable

3. Bīstami nestabils un neparedzams

 • "Skumīgi līkumotie ceļi"
 • "Nekritīgs trestle"
  sinonīms:
 • nodevīgs
 • ,
 • neuzticams

4. Lacking a sense of responsibility

  synonym:
 • unreliable

4. Trūkst atbildības izjūtas

  sinonīms:
 • neuzticams

Examples of using

Tom is completely unreliable.
Toms ir pilnīgi neuzticams.
Frankly speaking, he is an unreliable man.
Atklāti sakot, viņš ir neuzticams cilvēks.