Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unread" into Latvian language

Vārda "nelasīts" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Unread

[Nelasīts]
/ənrɛd/

adjective

1. Not informed through reading

  • "He seems to have been wholly unread in political theory"- v.l.parrington
    synonym:
  • unread

1. Nav informēts lasīšanas ceļā

  • "Šķiet, ka viņš ir bijis pilnīgi nelasīts politiskajā teorijā" - vlparingtons
    sinonīms:
  • nelasīts

Examples of using

An undeciphered dream is an unread letter.
Neatšifrēts sapnis ir nelasīta vēstule.