Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unlock" into Latvian language

Vārda "atbloķēt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Unlock

[Atbloķēt]
/ənlɑk/

verb

1. Open the lock of

 • "Unlock the door"
  synonym:
 • unlock

1. Atveriet slēdzeni

 • "Atbloķēt durvis"
  sinonīms:
 • atslēgt

2. Set free or release

  synonym:
 • unlock

2. Atbrīvot vai atbrīvot

  sinonīms:
 • atslēgt

3. Become unlocked

 • "The door unlocked from the inside"
  synonym:
 • unlock

3. Kļūt atbloķētam

 • "Durvis atslēdzās no iekšpuses"
  sinonīms:
 • atslēgt

Examples of using

Tom waited for Mary to unlock the door.
Toms gaidīja, kad Marija atslēdz durvis.
Give me the keys so I can unlock the door.
Dodiet man atslēgas, lai es varētu atslēgt durvis.
Tom couldn't unlock the door because he had the wrong key.
Toms nevarēja atslēgt durvis, jo viņam bija nepareiza atslēga.