Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unhurried" into Latvian language

Vārda "neprecējies" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Unhurried

[Nehurried]
/ənhərid/

adjective

1. Relaxed and leisurely

 • Without hurry or haste
 • "People strolling about in an unhurried way"
 • "An unhurried walk"
 • "Spoke in a calm and unhurried voice"
  synonym:
 • unhurried

1. Atviegloti un nesteidzīgi

 • Bez steigas vai steigas
 • "Cilvēki nesteidzīgi pastaigājas"
 • "Nevis nemēģināta pastaiga"
 • "Runāja mierīgā un netraucētā balsī"
  sinonīms:
 • netraucēts

2. Capable of accepting delay with equanimity

 • "Was unhurried with the small children"
  synonym:
 • unhurried

2. Spēj pieņemt kavēšanos ar vienlīdzību

 • "Nebijuši ar mazajiem bērniem"
  sinonīms:
 • netraucēts