Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unholy" into Latvian language

Vārda "nesvēts" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Unholy

[Nesvēts]
/ənhoʊli/

adjective

1. Not hallowed or consecrated

  synonym:
 • unholy
 • ,
 • unhallowed

1. Nav svēts vai iesvētīts

  sinonīms:
 • nesvēts
 • ,
 • neļauts

2. Extremely evil or cruel

 • Expressive of cruelty or befitting hell
 • "Something demonic in him--something that could be cruel"
 • "Fires lit up a diabolic scene"
 • "Diabolical sorcerers under the influence of devils"
 • "A fiendish despot"
 • "Hellish torture"
 • "Infernal instruments of war"
 • "Satanic cruelty"
 • "Unholy grimaces"
  synonym:
 • demonic
 • ,
 • diabolic
 • ,
 • diabolical
 • ,
 • fiendish
 • ,
 • hellish
 • ,
 • infernal
 • ,
 • satanic
 • ,
 • unholy

2. Ārkārtīgi ļauns vai nežēlīgs

 • Izteiksmīgs par nežēlību vai ellei atbilstošu
 • "Kaut kas dēmonisks viņā - kaut kas, kas varētu būt nežēlīgs"
 • "Ugunsgrēki izgaismoja velnišķīgu ainu"
 • "Velnišķīgi burvji velnu ietekmē"
 • "Velnišķīgs despots"
 • "Hellišu spīdzināšana"
 • "Infernālie kara instrumenti"
 • "Sātaniskā nežēlība"
 • "Nesvētās grimases"
  sinonīms:
 • dēmonisks
 • ,
 • velnišķīgs
 • ,
 • ellišķīgs
 • ,
 • infernāls
 • ,
 • sātanisks
 • ,
 • nesvēts

3. Having committed unrighteous acts

 • "A sinful person"
  synonym:
 • sinful
 • ,
 • unholy
 • ,
 • wicked

3. Izdarījusi netaisnīgas darbības

 • "Grēcīgs cilvēks"
  sinonīms:
 • grēcīgs
 • ,
 • nesvēts
 • ,
 • ļauns

Examples of using

Begone, wretched spawn of Hell's unholy bowels!
Aizmirsts, nožēlojams elles nesvēto zarnu nārsts!