Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unfamiliar" into Latvian language

Vārda "nepazīstams" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Unfamiliar

[Nepazīstams]
/ənfəmɪljər/

adjective

1. Not known or well known

  • "A name unfamiliar to most"
  • "Be alert at night especially in unfamiliar surroundings"
    synonym:
  • unfamiliar

1. Nav zināms vai labi zināms

  • "Nosaukums ir nepazīstams lielākajai daļai"
  • "Būt brīdinājumam naktī, it īpaši nepazīstamā apkārtnē"
    sinonīms:
  • nepazīstams

Examples of using

Tom was threatened with a knife on the street at night by an unfamiliar man and robbed of his money.
Tomam naktī uz ielas draudēja nazis nepazīstams vīrietis un aplaupīja savu naudu.
On the street at night, Tom was threatened by an unfamiliar man with a knife and robbed of his money.
Naktīs uz ielas Tomu draudēja nepazīstams vīrietis ar nazi un aplaupīja savu naudu.
The people we meet in books can delight us either because they resemble the friends we hold dear in real life, or because they are unfamiliar people that we are pleased to get to know.
Cilvēki, ar kuriem mēs satiekamies grāmatās, var mūs iepriecināt, jo viņi atgādina draugus, kurus mēs patiesībā uzskatām par dārgiem, vai tāpēc, ka viņi ir nepazīstami cilvēki, kurus mēs ar prieku iepazināmies.