Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undue" into Latvian language

Vārda "nepamatoti" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Undue

[Nepamatots]
/əndu/

adjective

1. Not yet payable

 • "An undue loan"
  synonym:
 • undue

1. Vēl nav jāmaksā

 • "Nepamatots aizdevums"
  sinonīms:
 • nepamatoti

2. Not appropriate or proper (or even legal) in the circumstances

 • "Undue influence"
 • "I didn't want to show undue excitement"
 • "Accused of using undue force"
  synonym:
 • undue

2. Nav piemēroti vai pareizi (vai pat likumīgi) konkrētajos apstākļos

 • "Nepamatota ietekme"
 • "Es negribēju izrādīt pārmērīgu sajūsmu"
 • "Apsūdzēts nepamatota spēka lietošanā"
  sinonīms:
 • nepamatoti

3. Lacking justification or authorization

 • "Desire for undue private profit"
 • "Unwarranted limitations of personal freedom"
  synonym:
 • undue
 • ,
 • unjustified
 • ,
 • unwarranted

3. Trūkst pamatojuma vai atļaujas

 • "Vēlme pēc nepamatotas privātas peļņas"
 • "Nepamatoti personas brīvības ierobežojumi"
  sinonīms:
 • nepamatoti
 • ,
 • nepamatots

4. Beyond normal limits

 • "Excessive charges"
 • "A book of inordinate length"
 • "His dress stops just short of undue elegance"
 • "Unreasonable demands"
  synonym:
 • excessive
 • ,
 • inordinate
 • ,
 • undue
 • ,
 • unreasonable

4. Pārsniedzot normas robežas

 • "Pārmērīgas maksas"
 • "Pārmērīga garuma grāmata"
 • "Viņa kleitai pietrūkst pārmērīgas elegances"
 • "Nepamatotas prasības"
  sinonīms:
 • pārmērīga
 • ,
 • pārmērīgi
 • ,
 • nepamatoti