Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undocumented" into Latvian language

Vārda "nedokumentēts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Undocumented

[Nedokumentēts]
/əndɑkjəmɛntɪd/

adjective

1. Lacking necessary documents (as for e.g. permission to live or work in a country)

  • "Undocumented aliens"
  • "Undocumented tax deductions"
    synonym:
  • undocumented

1. Trūkst nepieciešamo dokumentu (, piemēram, atļaujas dzīvot vai strādāt valstī )

  • "Neizdokumentēti citplanētieši"
  • "Nepamatoti nodokļu atskaitījumi"
    sinonīms:
  • dokumentēts

Examples of using

It’s not a bug, it’s an undocumented feature.
Tā nav kļūda, tā ir nedokumentēta funkcija.
It’s not a bug, it’s an undocumented feature.
Tā nav kļūda, tā ir nedokumentēta funkcija.
It’s not a bug, it’s an undocumented feature.
Tā nav kļūda, tā ir nedokumentēta funkcija.