Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undisciplined" into Latvian language

Vārda "nedisciplinēts" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Undisciplined

[Nedisciplinēts]
/əndɪsɪplɪnd/

adjective

1. Not subjected to discipline

 • "Undisciplined talent"
  synonym:
 • undisciplined

1. Nav pakļauts disciplīnai

 • "Nedisciplinēts talants"
  sinonīms:
 • nedisciplinēts

2. Not subjected to correction or discipline

 • "Let her children grow up uncorrected"
  synonym:
 • uncorrected
 • ,
 • undisciplined

2. Nav pakļauts korekcijai vai disciplīnai

 • "Ļaujiet viņas bērniem izaugt nelabotiem"
  sinonīms:
 • nekoriģēts
 • ,
 • nedisciplinēts

3. Lacking in discipline or control

 • "Undisciplined behavior"
 • "Ungoverned youth"
  synonym:
 • undisciplined
 • ,
 • ungoverned

3. Trūkst disciplīnas vai kontroles

 • "Nedisciplinēta uzvedība"
 • "Nevaldīta jaunatne"
  sinonīms:
 • nedisciplinēts
 • ,
 • nevaldāms