Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unbearable" into Latvian language

Vārda "neizturams" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Unbearable

[Neizturams]
/ənbɛrəbəl/

adjective

1. Incapable of being put up with

 • "An intolerable degree of sentimentality"
  synonym:
 • intolerable
 • ,
 • unbearable
 • ,
 • unendurable

1. Nespēj tikt galā

 • "Neiecietīga sentimentalitātes pakāpe"
  sinonīms:
 • nepieļaujams
 • ,
 • nepanesams
 • ,
 • necienīgs

Examples of using

I've wanted to tell you this for a long time: Your cynical jokes are unbearable.
Es jau sen gribēju jums to pateikt: jūsu ciniskie joki ir nepanesami.
I'm far away from thinking anything bad about you; on the contrary, I'm grateful to you for expressing this accusation. The indefinite situation I've been in for two last years was morally unbearable for me.
Es esmu tālu no tā, lai domātu kaut ko sliktu par tevi; gluži pretēji, es esmu jums pateicīgs par šīs apsūdzības izteikšanu. Neierobežotā situācija, kurā esmu bijis divus pēdējos gadus, man bija morāli nepanesama.
This is unbearable.
Tas ir nepanesami.