Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "typography" into Latvian language

Vārda "tipogrāfija" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Typography

[Tipogrāfija]
/təpɑgrəfi/

noun

1. The craft of composing type and printing from it

  synonym:
 • typography

1. Tipa komponēšanas un drukāšanas amatniecība no tā

  sinonīms:
 • tipogrāfija

2. Art and technique of printing with movable type

  synonym:
 • typography
 • ,
 • composition

2. Māksla un tehnika drukāšana ar kustīgu tipu

  sinonīms:
 • tipogrāfija
 • ,
 • sastāvs