Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "twitch" into Latvian language

Vārda "twitch" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Twitch

[Twitch]
/twɪʧ/

noun

1. A sudden muscle spasm

 • Especially one caused by a nervous condition
  synonym:
 • twitch
 • ,
 • twitching
 • ,
 • vellication

1. Pēkšņa muskuļu spazma

 • Īpaši to, ko izraisa nervu stāvoklis
  sinonīms:
 • raustīties
 • ,
 • raustīšanās
 • ,
 • vellikācija

verb

1. Make an uncontrolled, short, jerky motion

 • "His face is twitching"
  synonym:
 • twitch
 • ,
 • jerk

1. Veikt nekontrolētu, īsu, saraustītu kustību

 • "Viņa seja saraustās"
  sinonīms:
 • raustīties
 • ,
 • paraut

2. Move with abrupt, seemingly uncontrolled motions

 • "The patient's legs were jerkings"
  synonym:
 • jerk
 • ,
 • twitch

2. Pārvietoties ar pēkšņiem, šķietami nekontrolētiem priekšlikumiem

 • "Pacienta kājas bija saraustītas"
  sinonīms:
 • paraut
 • ,
 • raustīties

3. Toss with a sharp movement so as to cause to turn over in the air

  synonym:
 • flip
 • ,
 • twitch

3. Mētāšanās ar asu kustību, lai gaisā varētu apgāzties

  sinonīms:
 • uzsist
 • ,
 • raustīties

4. Squeeze tightly between the fingers

 • "He pinched her behind"
 • "She squeezed the bottle"
  synonym:
 • pinch
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • twinge
 • ,
 • tweet
 • ,
 • nip
 • ,
 • twitch

4. Cieši saspiež starp pirkstiem

 • "Viņš viņu aizsmērēja"
 • "Viņa saspieda pudeli"
  sinonīms:
 • šķipsna
 • ,
 • izspiest
 • ,
 • twing
 • ,
 • tvīts
 • ,
 • nip
 • ,
 • raustīties

5. Move or pull with a sudden motion

  synonym:
 • twitch

5. Kustēties vai vilkt ar pēkšņu kustību

  sinonīms:
 • raustīties