Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "twine" into Latvian language

Vārda "dvīņu" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Twine

[Aukla]
/twaɪn/

noun

1. A lightweight cord

  synonym:
 • string
 • ,
 • twine

1. Viegls vads

  sinonīms:
 • virkne
 • ,
 • aukla

verb

1. Spin,wind, or twist together

 • "Intertwine the ribbons"
 • "Twine the threads into a rope"
 • "Intertwined hearts"
  synonym:
 • intertwine
 • ,
 • twine
 • ,
 • entwine
 • ,
 • enlace
 • ,
 • interlace
 • ,
 • lace

1. Grieziet, vējā vai pagrieziet kopā

 • "Savijiet lentes"
 • "Vītiniet pavedienus virvē"
 • "Savijušās sirdis"
  sinonīms:
 • savijas
 • ,
 • aukla
 • ,
 • sapīt
 • ,
 • enlace
 • ,
 • savijums
 • ,
 • mežģīnes

2. Arrange or or coil around

 • "Roll your hair around your finger"
 • "Twine the thread around the spool"
 • "She wrapped her arms around the child"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • wrap
 • ,
 • roll
 • ,
 • twine

2. Sakārtojiet vai vai spolējiet apkārt

 • "Apvelciet matus ap pirkstu"
 • "Apvelciet diegu ap spoli"
 • "Viņa aplika rokas ap bērnu"
  sinonīms:
 • vējš
 • ,
 • wrap
 • ,
 • roll
 • ,
 • aukla

3. Make by twisting together or intertwining

 • "Twine a rope"
  synonym:
 • twine

3. Padarīt, savijot kopā vai savijoties

 • "Savīt virvi"
  sinonīms:
 • aukla

4. Form into a spiral shape

 • "The cord is all twisted"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • twine
 • ,
 • distort

4. Veidojieties spirālveida formā

 • "Vads ir savīts"
  sinonīms:
 • pagriezt
 • ,
 • aukla
 • ,
 • izkropļot