Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "triviality" into Latvian language

Vārda "trivialitāte" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Triviality

[Trivialitāte]
/trɪviæləti/

noun

1. The quality of being unimportant and petty or frivolous

  synonym:
 • pettiness
 • ,
 • triviality
 • ,
 • slightness
 • ,
 • puniness

1. Kvalitāte būt nesvarīgam un sīkam vai vieglprātīgam

  sinonīms:
 • sīkums
 • ,
 • trivialitāte
 • ,
 • vieglums
 • ,
 • sodāmība

2. A detail that is considered insignificant

  synonym:
 • technicality
 • ,
 • trifle
 • ,
 • triviality

2. Detaļa, kas tiek uzskatīta par nenozīmīgu

  sinonīms:
 • tehniskums
 • ,
 • sīkums
 • ,
 • trivialitāte

3. Something of small importance

  synonym:
 • triviality
 • ,
 • trivia
 • ,
 • trifle
 • ,
 • small beer

3. Kaut kas mazsvarīgs

  sinonīms:
 • trivialitāte
 • ,
 • sīkumi
 • ,
 • sīkums
 • ,
 • mazais alus