Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trivial" into Latvian language

Vārda "triviāls" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Trivial

[Triviāls]
/trɪviəl/

adjective

1. (informal) small and of little importance

 • "A fiddling sum of money"
 • "A footling gesture"
 • "Our worries are lilliputian compared with those of countries that are at war"
 • "A little (or small) matter"
 • "A dispute over niggling details"
 • "Limited to petty enterprises"
 • "Piffling efforts"
 • "Giving a police officer a free meal may be against the law, but it seems to be a picayune infraction"
  synonym:
 • fiddling
 • ,
 • footling
 • ,
 • lilliputian
 • ,
 • little
 • ,
 • niggling
 • ,
 • piddling
 • ,
 • piffling
 • ,
 • petty
 • ,
 • picayune
 • ,
 • trivial

1. ( neformāls ) mazs un maz svarīgs

 • "Naudas viltīga summa"
 • "Smarža žests"
 • "Mūsu rūpes ir lilliputian salīdzinājumā ar tām valstīm, kuras ir karā"
 • "Maza ( vai maza ) matērija"
 • "Strīds par sīkas ziņas nigling"
 • "Ierobežots ar sīkiem uzņēmumiem"
 • "Pieciena centieni"
 • "Piešķirt policistam bezmaksas maltīti var būt pret likumu, bet šķiet, ka tā ir pikajūna infrakcija"
  sinonīms:
 • vijole
 • ,
 • kāju
 • ,
 • liliputians
 • ,
 • mazs
 • ,
 • ķiķināšana
 • ,
 • piddling
 • ,
 • pīkstēšana
 • ,
 • sīks
 • ,
 • picayune
 • ,
 • triviāls

2. Of little substance or significance

 • "A few superficial editorial changes"
 • "Only trivial objections"
  synonym:
 • superficial
 • ,
 • trivial

2. Mazai vielai vai nozīmei

 • "Dažas virspusējas redakcijas izmaiņas"
 • "Tikai triviāli iebildumi"
  sinonīms:
 • virspusējs
 • ,
 • triviāls

3. Concerned with trivialities

 • "A trivial young woman"
 • "A trivial mind"
  synonym:
 • trivial

3. Attiecas uz trivialitātēm

 • "Tikviāla jauna sieviete"
 • "Tviāls prāts"
  sinonīms:
 • triviāls

Examples of using

The conclusion may seem trivial: Esperanto exists.
Secinājums var šķist triviāls: esperanto eksistē.
The proof is trivial.
Pierādījums ir triviāls.
Let's not quibble over trivial matters.
Nebaidīsimies par triviāliem jautājumiem.