Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "triumphant" into Latvian language

Vārda "triumfants" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Triumphant

[Triumfējošs]
/traɪəmfənt/

adjective

1. Joyful and proud especially because of triumph or success

 • "Rejoicing crowds filled the streets on vj day"
 • "A triumphal success"
 • "A triumphant shout"
  synonym:
 • exultant
 • ,
 • exulting
 • ,
 • jubilant
 • ,
 • prideful
 • ,
 • rejoicing
 • ,
 • triumphal
 • ,
 • triumphant

1. Priecīgs un lepns, it īpaši triumfa vai veiksmes dēļ

 • "Pievienojošie pūļi piepildīja ielas vj dienā"
 • "T triumfālie panākumi"
 • "Triumfējošs kliedziens"
  sinonīms:
 • bijušais
 • ,
 • izstaro
 • ,
 • jubileja
 • ,
 • lepns
 • ,
 • priecājoties
 • ,
 • triumfāls
 • ,
 • triumfējošs

2. Experiencing triumph

  synonym:
 • triumphant
 • ,
 • victorious

2. Piedzīvojot triumfu

  sinonīms:
 • triumfējošs
 • ,
 • uzvarošs