Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trial" into Latvian language

Vārda "izmēģinājums" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Trial

[Izmēģinājums]
/traɪəl/

noun

1. The act of testing something

 • "In the experimental trials the amount of carbon was measured separately"
 • "He called each flip of the coin a new trial"
  synonym:
 • test
 • ,
 • trial
 • ,
 • run

1. Kaut kā pārbaudes akts

 • "Eksperimentālajos izmēģinājumos oglekļa daudzums tika mērīts atsevišķi"
 • "Viņš katru monētas metienu nosauca par jaunu izmēģinājumu"
  sinonīms:
 • tests
 • ,
 • izmēģinājums
 • ,
 • palaist

2. Trying something to find out about it

 • "A sample for ten days free trial"
 • "A trial of progesterone failed to relieve the pain"
  synonym:
 • trial
 • ,
 • trial run
 • ,
 • test
 • ,
 • tryout

2. Kaut ko mēģināt, lai uzzinātu par to

 • "Paraugs desmit dienu bezmaksas izmēģinājumam"
 • "Progesterona izmēģinājums nespēja mazināt sāpes"
  sinonīms:
 • izmēģinājums
 • ,
 • izmēģinājuma skrējiens
 • ,
 • tests
 • ,
 • izmēģiniet

3. The act of undergoing testing

 • "He survived the great test of battle"
 • "Candidates must compete in a trial of skill"
  synonym:
 • test
 • ,
 • trial

3. Pārbaudes darbība

 • "Viņš izdzīvoja lielajā kaujas pārbaudījumā"
 • "Kandidātiem ir jāsacenšas prasmju pārbaudē"
  sinonīms:
 • tests
 • ,
 • izmēģinājums

4. (law) the determination of a person's innocence or guilt by due process of law

 • "He had a fair trial and the jury found him guilty"
 • "Most of these complaints are settled before they go to trial"
  synonym:
 • trial

4. (likums) personas nevainīguma vai vainas noteikšana ar pienācīgu likuma procesu

 • "Viņam bija taisnīga tiesa, un žūrija atzina viņu par vainīgu"
 • "Lielākā daļa no šīm sūdzībām tiek atrisinātas pirms to nodošanas tiesai"
  sinonīms:
 • izmēģinājums

5. (sports) a preliminary competition to determine qualifications

 • "The trials for the semifinals began yesterday"
  synonym:
 • trial

5. (sports) priekšsacīkstes kvalifikācijas noteikšanai

 • "Pusfināla izmēģinājumi sākās vakar"
  sinonīms:
 • izmēģinājums

6. An annoying or frustrating or catastrophic event

 • "His mother-in-law's visits were a great trial for him"
 • "Life is full of tribulations"
 • "A visitation of the plague"
  synonym:
 • trial
 • ,
 • tribulation
 • ,
 • visitation

6. Kaitinošs vai nomākts vai katastrofāls notikums

 • "Viņa vīramātes vizītes viņam bija liels pārbaudījums"
 • "Dzīve ir pilna ar bēdām"
 • "Mēra apmeklējums"
  sinonīms:
 • izmēģinājums
 • ,
 • bēdas
 • ,
 • apmeklējums

Examples of using

After the trial, they freed the prisoners.
Pēc tiesas viņi atbrīvoja ieslodzītos.
The trial lawyers couldn't get past the Mafia leader's stonewalling tactics.
Tiesas advokāti nespēja tikt garām mafijas līdera akmeņu mūrēšanas taktikai.
The long voyage was a trial for us.
Garais ceļojums mums bija pārbaudījums.