Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trash" into Latvian language

Vārda "miskaste" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Trash

[Miskaste]
/træʃ/

noun

1. Worthless material that is to be disposed of

  synonym:
 • rubbish
 • ,
 • trash
 • ,
 • scrap

1. Nevērtīgs materiāls, no kura jāiznīcina

  sinonīms:
 • atkritumi
 • ,
 • miskaste
 • ,
 • lūžņi

2. Worthless people

  synonym:
 • trash
 • ,
 • scum

2. Nevērtīgi cilvēki

  sinonīms:
 • miskaste
 • ,
 • putas

3. Nonsensical talk or writing

  synonym:
 • folderol
 • ,
 • rubbish
 • ,
 • tripe
 • ,
 • trumpery
 • ,
 • trash
 • ,
 • wish-wash
 • ,
 • applesauce
 • ,
 • codswallop

3. Muļķīga runa vai rakstīšana

  sinonīms:
 • mape
 • ,
 • atkritumi
 • ,
 • tripe
 • ,
 • trumperis
 • ,
 • miskaste
 • ,
 • wish-mazgāt
 • ,
 • ābolu biezenis
 • ,
 • codswallop

4. An amphetamine derivative (trade name methedrine) used in the form of a crystalline hydrochloride

 • Used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant
  synonym:
 • methamphetamine
 • ,
 • methamphetamine hydrochloride
 • ,
 • Methedrine
 • ,
 • meth
 • ,
 • deoxyephedrine
 • ,
 • chalk
 • ,
 • chicken feed
 • ,
 • crank
 • ,
 • glass
 • ,
 • ice
 • ,
 • shabu
 • ,
 • trash

4. Amfetamīna atvasinājums (tirdzniecības nosaukums metedrīns), ko izmanto kristāliskā hidrohlorīda veidā

 • Izmanto kā nervu sistēmas stimulatoru un kā apetītes nomācošu līdzekli
  sinonīms:
 • metamfetamīns
 • ,
 • metamfetamīna hidrohlorīds
 • ,
 • Metedrīns
 • ,
 • met
 • ,
 • deoksifedrīns
 • ,
 • krīts
 • ,
 • vistas barība
 • ,
 • kloķis
 • ,
 • stikls
 • ,
 • ledus
 • ,
 • šabu
 • ,
 • miskaste

verb

1. Dispose of (something useless or old)

 • "Trash these old chairs"
 • "Junk an old car"
 • "Scrap your old computer"
  synonym:
 • trash
 • ,
 • junk
 • ,
 • scrap

1. Atbrīvojieties no (kaut kā bezjēdzīga vai veca)

 • "Izmetiet šos vecos krēslus"
 • "Nevēlams vecs auto"
 • "Noņemiet veco datoru metāllūžņos"
  sinonīms:
 • miskaste
 • ,
 • junk
 • ,
 • lūžņi

2. Express a totally negative opinion of

 • "The critics panned the performance"
  synonym:
 • pan
 • ,
 • tear apart
 • ,
 • trash

2. Izteikt pilnīgi negatīvu viedokli par

 • "Kritiķi uztvēra priekšnesumu"
  sinonīms:
 • panna
 • ,
 • saplēst
 • ,
 • miskaste