Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "transparency" into Latvian language

Vārda "caurspīdīgums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Transparency

[Pārredzamība]
/trænspɛrənsi/

noun

1. Permitting the free passage of electromagnetic radiation

  synonym:
 • transparency
 • ,
 • transparence

1. Elektromagnētiskā starojuma brīvas caurbraukšanas atļaušana

  sinonīms:
 • pārredzamība
 • ,
 • transparence

2. The quality of being clear and transparent

  synonym:
 • transparency
 • ,
 • transparence
 • ,
 • transparentness

2. Kvalitāte būt skaidram un pārredzamam

  sinonīms:
 • pārredzamība
 • ,
 • transparence
 • ,
 • caurspīdīgums

3. Picture consisting of a positive photograph or drawing on a transparent base

 • Viewed with a projector
  synonym:
 • foil
 • ,
 • transparency

3. Attēls, kas sastāv no pozitīvas fotogrāfijas vai zīmējuma uz caurspīdīgas pamatnes

 • Skatīts ar projektoru
  sinonīms:
 • folija
 • ,
 • pārredzamība