Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tour" into Latvian language

Vārda "tūre" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Tour

[Tūre]
/tʊr/

noun

1. A journey or route all the way around a particular place or area

 • "They took an extended tour of europe"
 • "We took a quick circuit of the park"
 • "A ten-day coach circuit of the island"
  synonym:
 • tour
 • ,
 • circuit

1. Ceļojums vai maršruts pa visu ceļu ap noteiktu vietu vai teritoriju

 • "Viņi devās pagarinātā ekskursijā pa eiropu"
 • "Mēs paņēmām ātru parka apli"
 • "Salas desmit dienu trenera shēma"
  sinonīms:
 • tūre
 • ,
 • shēma

2. A time for working (after which you will be relieved by someone else)

 • "It's my go"
 • "A spell of work"
  synonym:
 • go
 • ,
 • spell
 • ,
 • tour
 • ,
 • turn

2. Laiks darbam ( pēc kura jūs atbrīvos kāds cits )

 • "Tas ir mans gājiens"
 • "Darba burvestība"
  sinonīms:
 • iet
 • ,
 • burvestība
 • ,
 • tūre
 • ,
 • pagriezties

3. A period of time spent in military service

  synonym:
 • enlistment
 • ,
 • hitch
 • ,
 • term of enlistment
 • ,
 • tour of duty
 • ,
 • duty tour
 • ,
 • tour

3. Militārā dienestā pavadītais laika posms

  sinonīms:
 • iesaistīšana
 • ,
 • aizķeršanās
 • ,
 • iesaukšanas termiņš
 • ,
 • dežūras tūre
 • ,
 • dežūrdūrdūrdūrdūrdūrdūrdūrdūrdūrra
 • ,
 • tūre

verb

1. Make a tour of a certain place

 • "We toured the provence this summer"
  synonym:
 • tour

1. Veikt ekskursiju pa noteiktu vietu

 • "Mēs šovasar apceļojām provansu"
  sinonīms:
 • tūre

Examples of using

Is there a special rate for this tour?
Vai šai tūrei ir īpaša likme?
Travel agency "Grand Tours": for one grand, a tour to any place on the globe!
Ceļojumu aģentūra "Grand Tours": vienai grandai ekskursijai uz jebkuru vietu zemeslodes!
What about a tour together?
Kā ir ar turneju kopā?