Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "topper" into Latvian language

Vārda "topper" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Topper

[Virzuļa]
/tɑpər/

noun

1. A worker who makes or adds the top to something

  synonym:
 • topper

1. Darba ņēmējs, kurš kaut ko izgatavo vai papildina

  sinonīms:
 • toper

2. A worker who cuts tops off (of trees or vegetables etc.)

  synonym:
 • topper

2. Strādnieks, kurš sagriež augšdaļu ( no kokiem vai dārzeņiem utt. )

  sinonīms:
 • toper

3. The person who is most outstanding or excellent

 • Someone who tops all others
 • "He could beat the best of them"
  synonym:
 • best
 • ,
 • topper

3. Persona, kas ir izcilākā vai izcilā

 • Kāds, kurš visu pārējo virsotne
 • "Viņš varēja pārspēt labāko no viņiem"
  sinonīms:
 • labākais
 • ,
 • toper

4. An exceedingly good witticism that surpasses all that have gone before

  synonym:
 • topper

4. Ārkārtīgi laba dietika, kas pārspēj visu, kas iepriekš ir gājis

  sinonīms:
 • toper

5. A woman's short coat

  synonym:
 • topper

5. Sievietes īsais mētelis

  sinonīms:
 • toper

6. A man's hat with a tall crown

 • Usually covered with silk or with beaver fur
  synonym:
 • dress hat
 • ,
 • high hat
 • ,
 • opera hat
 • ,
 • silk hat
 • ,
 • stovepipe
 • ,
 • top hat
 • ,
 • topper
 • ,
 • beaver

6. Vīrieša cepure ar garu vainagu

 • Parasti pārklāts ar zīdu vai ar bebru kažokādām
  sinonīms:
 • kleitas cepure
 • ,
 • augsta cepure
 • ,
 • operas cepure
 • ,
 • zīda cepure
 • ,
 • plīts
 • ,
 • augšējā cepure
 • ,
 • toper
 • ,
 • bebrs