Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tolerate" into Latvian language

Vārda "tolerate" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Tolerate

[Tolerāts]
/tɑləret/

verb

1. Put up with something or somebody unpleasant

 • "I cannot bear his constant criticism"
 • "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"
 • "He learned to tolerate the heat"
 • "She stuck out two years in a miserable marriage"
  synonym:
 • digest
 • ,
 • endure
 • ,
 • stick out
 • ,
 • stomach
 • ,
 • bear
 • ,
 • stand
 • ,
 • tolerate
 • ,
 • support
 • ,
 • brook
 • ,
 • abide
 • ,
 • suffer
 • ,
 • put up

1. Samierinieties ar kaut ko vai kādu nepatīkamu

 • "Es nevaru izturēt viņa pastāvīgo kritiku"
 • "Jaunajai sekretārei bija jāiztur daudz neprofesionālu piezīmju"
 • "Viņš iemācījās paciest karstumu"
 • "Viņa divus gadus palika nožēlojamā laulībā"
  sinonīms:
 • sagremot
 • ,
 • izturēt
 • ,
 • stick ārā
 • ,
 • vēders
 • ,
 • lācis
 • ,
 • stāvēt
 • ,
 • paciest
 • ,
 • atbalsts
 • ,
 • strauts
 • ,
 • ievērot
 • ,
 • ciest
 • ,
 • pacelt

2. Recognize and respect (rights and beliefs of others)

 • "We must tolerate the religions of others"
  synonym:
 • tolerate

2. Atzīt un cienīt (citu tiesības un uzskati)

 • "Mums ir jāpacieš citu reliģijas"
  sinonīms:
 • paciest

3. Have a tolerance for a poison or strong drug or pathogen or environmental condition

 • "The patient does not tolerate the anti-inflammatory drugs we gave him"
  synonym:
 • tolerate

3. Ir tolerance pret indi vai spēcīgu narkotiku, patogēnu vai vides stāvokli

 • "Pacients nepanes pretiekaisuma līdzekļus, ko mēs viņam iedevām"
  sinonīms:
 • paciest

4. Allow the presence of or allow (an activity) without opposing or prohibiting

 • "We don't allow dogs here"
 • "Children are not permitted beyond this point"
 • "We cannot tolerate smoking in the hospital"
  synonym:
 • allow
 • ,
 • permit
 • ,
 • tolerate

4. Atļaut klātbūtni vai atļaut (darbību), neiebilstot vai neaizliedzot

 • "Mēs šeit neļaujam suņiem"
 • "Bērni nav atļauti tālāk par šo punktu"
 • "Mēs nevaram paciest smēķēšanu slimnīcā"
  sinonīms:
 • atļaut
 • ,
 • atļauja
 • ,
 • paciest

Examples of using

I won't tolerate any mistakes.
Es nepieļaušu nekādas kļūdas.
I don't tolerate insubordination.
Es neciešu nepaklausību.
He could not by any means tolerate the ghastly smell of rotting onion.
Viņš nekādā gadījumā nevarēja paciest trūdošo sīpolu šausmīgo smaku.