Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "token" into Latvian language

Vārda "token" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Token

[Žetons]
/toʊkən/

noun

1. An individual instance of a type of symbol

 • "The word`error' contains three tokens of `r'"
  synonym:
 • token
 • ,
 • item

1. Individuāls simbola veida piemērs

 • "Vārdā" kļūda "ir trīs žetoni'"
  sinonīms:
 • žetons
 • ,
 • postenis

2. Something serving as a sign of something else

  synonym:
 • token

2. Kaut kas kalpo kā kaut kā cita pazīme

  sinonīms:
 • žetons

3. A metal or plastic disk that can be redeemed or used in designated slot machines

  synonym:
 • token

3. Metāla vai plastmasas disks, ko var izpirkt vai izmantot norādītajās spēļu automātos

  sinonīms:
 • žetons

4. Something of sentimental value

  synonym:
 • keepsake
 • ,
 • souvenir
 • ,
 • token
 • ,
 • relic

4. Kaut kas sentimentālā vērtībā

  sinonīms:
 • uztur
 • ,
 • suvenīrs
 • ,
 • žetons
 • ,
 • relikvija

adjective

1. Insignificantly small

 • A matter of form only (`tokenish' is informal)
 • "The fee was nominal"
 • "A token gesture of resistance"
 • "A toknenish gesture"
  synonym:
 • nominal
 • ,
 • token(a)
 • ,
 • tokenish

1. Nenozīmīgi mazs

 • Formas jautājums tikai ( `tokenish' ir neformāls )
 • "Maksa bija nomināla"
 • "Izturības žests"
 • "Tiknenes žests"
  sinonīms:
 • nominālā
 • ,
 • marķieris ( a )
 • ,
 • simboliski

Examples of using

We'd like to give this to you as a token of our appreciation.
Mēs gribētu jums to izteikt kā mūsu atzinības zīmi.
This is a small token of my gratitude.
Tas ir neliels manas pateicības apliecinājums.