Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tinge" into Latvian language

Vārda "tinge" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Tinge

[Tinge]
/tɪnʤ/

noun

1. A slight but appreciable amount

 • "This dish could use a touch of garlic"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • hint
 • ,
 • tinge
 • ,
 • mite
 • ,
 • pinch
 • ,
 • jot
 • ,
 • speck
 • ,
 • soupcon

1. Neliela, bet vērā ņemama summa

 • "Šis ēdiens varētu izmantot ķiploku pieskārienu"
  sinonīms:
 • pieskarties
 • ,
 • padoms
 • ,
 • nokrāsa
 • ,
 • ērce
 • ,
 • saspiest
 • ,
 • jot
 • ,
 • speck
 • ,
 • zupas kons

2. A pale or subdued color

  synonym:
 • undertone
 • ,
 • tinge

2. Bāla vai pieklusināta krāsa

  sinonīms:
 • pieskaņa
 • ,
 • nokrāsa

verb

1. Affect as in thought or feeling

 • "My personal feelings color my judgment in this case"
 • "The sadness tinged his life"
  synonym:
 • tinge
 • ,
 • color
 • ,
 • colour
 • ,
 • distort

1. Ietekmēt kā domās vai sajūtās

 • "Manas personīgās jūtas iekrāso manu spriedumu šajā lietā"
 • "Skumjas iekrāsoja viņa dzīvi"
  sinonīms:
 • nokrāsa
 • ,
 • krāsa
 • ,
 • izkropļot

2. Color lightly

 • "Her greying hair was tinged blond"
 • "The leaves were tinged red in november"
  synonym:
 • tint
 • ,
 • tinct
 • ,
 • tinge
 • ,
 • touch

2. Krāsa viegli

 • "Viņas pelēkie mati bija blondi nokrāsoti"
 • "Novembrī lapas bija sarkanas nokrāsas"
  sinonīms:
 • tonējums
 • ,
 • tinct
 • ,
 • nokrāsa
 • ,
 • pieskarties