Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tighten" into Latvian language

Vārda "sasprindzinājums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Tighten

[Pievilcīgs]
/taɪtən/

verb

1. Make tight or tighter

 • "Tighten the wire"
  synonym:
 • tighten
 • ,
 • fasten

1. Padarīt cieši vai stingrāku

 • "Saglabāt stiepli"
  sinonīms:
 • cieši
 • ,
 • stiprinājums

2. Become tight or tighter

 • "The rope tightened"
  synonym:
 • tighten

2. Kļūst saspringts vai stingrāks

 • "Virve savilkta"
  sinonīms:
 • cieši

3. Restrict

 • "Tighten the rules"
 • "Stiffen the regulations"
  synonym:
 • stiffen
 • ,
 • tighten
 • ,
 • tighten up
 • ,
 • constrain

3. Ierobežot

 • "Saglabāt noteikumus"
 • "Pievelciet noteikumus"
  sinonīms:
 • stīvens
 • ,
 • cieši
 • ,
 • pievilināt
 • ,
 • sašaurināt

4. Narrow or limit

 • "Reduce the influx of foreigners"
  synonym:
 • reduce
 • ,
 • tighten

4. Šaura vai robeža

 • "Samaziniet ārzemnieku pieplūdumu"
  sinonīms:
 • samazināt
 • ,
 • cieši