Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "through" into Latvian language

Vārda "caur" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Through

[Caur]
/θru/

adjective

1. Having finished or arrived at completion

 • "Certain to make history before he's done"
 • "It's a done deed"
 • "After the treatment, the patient is through except for follow-up"
 • "Almost through with his studies"
  synonym:
 • done
 • ,
 • through
 • ,
 • through with(p)

1. Pabeidzis vai nonācis līdz beigām

 • "Noteikti ieiet vēsturē, pirms viņš ir pabeidzis"
 • "Tas ir izdarīts darbs"
 • "Pēc ārstēšanas pacients ir cauri, izņemot novērošanu"
 • "Gandrīz līdz ar studijām"
  sinonīms:
 • darīts
 • ,
 • caur
 • ,
 • caur (p)

2. (of a route or journey etc.) continuing without requiring stops or changes

 • "A through street"
 • "A through bus"
 • "Through traffic"
  synonym:
 • through(a)

2. (maršruta vai brauciena utt.), kas turpinās, neprasot pieturas vai izmaiņas

 • "Caurstaigājoša iela"
 • "Caur autobusu"
 • "Caur satiksmi"
  sinonīms:
 • caur (a)

adverb

1. From beginning to end

 • "Read this book through"
  synonym:
 • through

1. No sākuma līdz beigām

 • "Izlasiet šo grāmatu cauri"
  sinonīms:
 • caur

2. Over the whole distance

 • "This bus goes through to new york"
  synonym:
 • through

2. Visā distancē

 • "Šis autobuss ved cauri ņujorkai"
  sinonīms:
 • caur

3. To completion

 • "Think this through very carefully!"
  synonym:
 • through

3. Līdz pabeigšanai

 • "Domā to ļoti rūpīgi!"
  sinonīms:
 • caur

4. In diameter

 • "This cylinder measures 15 inches through"
  synonym:
 • through

4. Diametrā

 • "Šis cilindrs ir 15 collas cauri"
  sinonīms:
 • caur

5. Throughout the entire extent

 • "Got soaked through in the rain"
 • "I'm frozen through"
 • "A letter shot through with the writer's personality"
 • "Knew him through and through"
 • "Boards rotten through and through"
  synonym:
 • through
 • ,
 • through and through

5. Visā apjomā

 • "Izmērcēts lietū"
 • "Es esmu sastingusi cauri"
 • "Vēstule, kas caurvīta ar rakstnieka personību"
 • "Zināja viņu cauri un cauri"
 • "Dēļi sapuvuši cauri un cauri"
  sinonīms:
 • caur
 • ,
 • cauri un cauri

Examples of using

They rushed the bill through.
Viņi steidzināja rēķinu.
They rushed through their work.
Viņi steidzās cauri savam darbam.
Will you return this pen to me when you are through?
Vai tu man atdosi šo pildspalvu, kad būsi galā?