Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thoughtful" into Latvian language

Vārda "pārdomāts" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Thoughtful

[Pārdomāts]
/θɔtfəl/

adjective

1. Having intellectual depth

 • "A deeply thoughtful essay"
  synonym:
 • thoughtful

1. Ar intelektuālu dziļumu

 • "Dziļi pārdomāta eseja"
  sinonīms:
 • pārdomāts

2. Exhibiting or characterized by careful thought

 • "A thoughtful paper"
  synonym:
 • thoughtful

2. Izstādīšana vai to raksturo rūpīga pārdomāšana

 • "Pārdomāts papīrs"
  sinonīms:
 • pārdomāts

3. Acting with or showing thought and good sense

 • "A sensible young man"
  synonym:
 • thoughtful
 • ,
 • serious-minded

3. Rīkojoties ar domu un labu saprātu vai izrādot to

 • "Saprātīgs jauneklis"
  sinonīms:
 • pārdomāts
 • ,
 • nopietni domājošs

4. Taking heed

 • Giving close and thoughtful attention
 • "Heedful of the warnings"
 • "So heedful a writer"
 • "Heedful of what they were doing"
  synonym:
 • heedful
 • ,
 • attentive
 • ,
 • thoughtful
 • ,
 • paying attention

4. Ņemot vērā

 • Ciešas un pārdomātas uzmanības pievēršana
 • "Ņemot vērā brīdinājumus"
 • "Tik uzmanīgs rakstnieks"
 • "Uzmanoties no tā, ko viņi dara"
  sinonīms:
 • uzmanīgs
 • ,
 • pārdomāts
 • ,
 • pievēršot uzmanību

5. Considerate of the feelings or well-being of others

  synonym:
 • thoughtful

5. Uzmanīgs pret citu jūtām vai labklājību

  sinonīms:
 • pārdomāts

Examples of using

Oh, thanks! How thoughtful.
Ak, paldies! Cik pārdomāti.
Looking for somebody sincere, open-minded, thoughtful.
Meklēju kādu sirsnīgu, atvērtu, pārdomātu.