Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thereof" into Latvian language

Vārda "tā" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Thereof

[Tā]
/ðɛrəv/

adverb

1. Of or concerning this or that

 • "A problem and the solution thereof"
  synonym:
 • thereof

1. Vai attiecībā uz šo vai to

 • "Problēma un tās risinājums"
  sinonīms:
 • to

2. From that circumstance or source

 • "Atomic formulas and all compounds thence constructible"- w.v.quine
 • "A natural conclusion follows thence"
 • "Public interest and a policy deriving therefrom"
 • "Typhus fever results therefrom"
  synonym:
 • thence
 • ,
 • therefrom
 • ,
 • thereof

2. No šī apstākļa vai avota

 • "Atomiskās formulas un visi savienojumi pēc tam ir konstruktīvi" - w.v.qine
 • "Dabisks secinājums seko no turienes"
 • "Publiskas intereses un politika, kas no tā izriet"
 • "Tofusa drudža rezultāti no tā"
  sinonīms:
 • no turienes
 • ,
 • to