Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tenure" into Latvian language

Vārda "tenure" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Tenure

[Pilngadība]
/tɛnjər/

noun

1. The term during which some position is held

  synonym:
 • tenure
 • ,
 • term of office
 • ,
 • incumbency

1. Termins, kurā tiek rīkota zināma nostāja

  sinonīms:
 • pilnvaru termiņš
 • ,
 • vēsturiskā darbība

2. The right to hold property

 • Part of an ancient hierarchical system of holding lands
  synonym:
 • tenure
 • ,
 • land tenure

2. Tiesības turēt īpašumu

 • Daļa no senās hierarhiskās zemes turēšanas sistēmas
  sinonīms:
 • pilnvaru termiņš
 • ,
 • zemes īpašumtiesības

verb

1. Give life-time employment to

 • "She was tenured after she published her book"
  synonym:
 • tenure

1. Dot dzīves laikā nodarbinātību

 • "Viņa tika izturēta pēc tam, kad viņa publicēja savu grāmatu"
  sinonīms:
 • pilnvaru termiņš