Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tame" into Latvian language

Vārda "pieradināt" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Tame

[Pieradināt]
/tem/

verb

1. Correct by punishment or discipline

  synonym:
 • tame
 • ,
 • chasten
 • ,
 • subdue

1. Pareizi ar sodu vai disciplīnu

  sinonīms:
 • pieradināt
 • ,
 • pārmācīt
 • ,
 • pakļaut

2. Make less strong or intense

 • Soften
 • "Tone down that aggressive letter"
 • "The author finally tamed some of his potentially offensive statements"
  synonym:
 • tone down
 • ,
 • moderate
 • ,
 • tame

2. Padarīt mazāk spēcīgu vai intensīvu

 • Mīkstināt
 • "Noliec šo agresīvo vēstuli"
 • "Autors beidzot pieradināja dažus savus potenciāli aizskarošos apgalvojumus"
  sinonīms:
 • tonis uz leju
 • ,
 • mērens
 • ,
 • pieradināt

3. Adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment

 • "Domesticate oats"
 • "Tame the soil"
  synonym:
 • domesticate
 • ,
 • cultivate
 • ,
 • naturalize
 • ,
 • naturalise
 • ,
 • tame

3. Pielāgot (savvaļas augs vai nepieprasīta zeme) videi

 • "Pieradinātās auzas"
 • "Pieradināt augsni"
  sinonīms:
 • pieradināt
 • ,
 • kultivēt
 • ,
 • naturalizēties

4. Overcome the wildness of

 • Make docile and tractable
 • "He tames lions for the circus"
 • "Reclaim falcons"
  synonym:
 • domesticate
 • ,
 • domesticize
 • ,
 • domesticise
 • ,
 • reclaim
 • ,
 • tame

4. Pārvarēt mežonību

 • Padariet paklausīgu un izsekojamu
 • "Viņš pieradina lauvas cirkam"
 • "Atgūt piekūnus"
  sinonīms:
 • pieradināt
 • ,
 • atgūt

5. Make fit for cultivation, domestic life, and service to humans

 • "The horse was domesticated a long time ago"
 • "The wolf was tamed and evolved into the house dog"
  synonym:
 • domesticate
 • ,
 • tame

5. Padariet piemērotu audzēšanai, mājas dzīvei un kalpošanai cilvēkiem

 • "Zirgs tika pieradināts jau sen"
 • "Vilks tika pieradināts un pārtapa par mājas suni"
  sinonīms:
 • pieradināt

adjective

1. Flat and uninspiring

  synonym:
 • tame

1. Plakana un neiedvesmojoša

  sinonīms:
 • pieradināt

2. Very restrained or quiet

 • "A tame christmas party"
 • "She was one of the tamest and most abject creatures imaginable with no will or power to act but as directed"
  synonym:
 • tame

2. Ļoti atturīgi vai klusi

 • "Pieradināta ziemassvētku ballīte"
 • "Viņa bija viena no viltīgākajām un nožēlojamākajām radībām, kādu vien varēja iedomāties bez gribas vai spēka rīkoties, bet kā norādīts"
  sinonīms:
 • pieradināt

3. Brought from wildness into a domesticated state

 • "Tame animals"
 • "Fields of tame blueberries"
  synonym:
 • tame
 • ,
 • tamed

3. No mežonības ievests pieradinātā stāvoklī

 • "Pieradināt dzīvniekus"
 • "Pieradināto melleņu lauki"
  sinonīms:
 • pieradināt
 • ,
 • pieradināts

4. Very docile

 • "Tame obedience"
 • "Meek as a mouse"- langston hughes
  synonym:
 • meek
 • ,
 • tame

4. Ļoti paklausīgs

 • "Pieradināt paklausību"
 • "Lēti kā pele" - lengstons hjūzs
  sinonīms:
 • lēnprātīgs
 • ,
 • pieradināt

Examples of using

Time and thinking tame the strongest grief.
Laiks un domāšana pieradina visspēcīgākās bēdas.
The bear is quite tame and doesn't bite.
Lācis ir diezgan pieradināts un nekož.