Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tale" into Latvian language

Vārda "pasaka" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Tale

[Stāsts]
/tel/

noun

1. A message that tells the particulars of an act or occurrence or course of events

 • Presented in writing or drama or cinema or as a radio or television program
 • "His narrative was interesting"
 • "Disney's stories entertain adults as well as children"
  synonym:
 • narrative
 • ,
 • narration
 • ,
 • story
 • ,
 • tale

1. Ziņojums, kas norāda akta vai notikumu vai kursa datus

 • Prezentēts rakstiski vai drāmā vai kino vai kā radio vai televīzijas programma
 • "Viņa stāstījums bija interesants"
 • "Disneja stāsti izklaidē pieaugušos, kā arī bērnus"
  sinonīms:
 • stāstījums
 • ,
 • stāsts
 • ,
 • pasaka

2. A trivial lie

 • "He told a fib about eating his spinach"
 • "How can i stop my child from telling stories?"
  synonym:
 • fib
 • ,
 • story
 • ,
 • tale
 • ,
 • tarradiddle
 • ,
 • taradiddle

2. Triviāli meli

 • "Viņš pastāstīja fibam par spinātu ēšanu"
 • "Kā es varu apturēt savu bērnu stāstīt stāstus?"
  sinonīms:
 • fib
 • ,
 • stāsts
 • ,
 • pasaka
 • ,
 • tarradiddle
 • ,
 • taradiddle

Examples of using

It reads like a fairy tale.
Tas lasāms kā pasaka.
In the shadow of the Leaning Tower of Piza sits the storyteller of the town, eating a plate of pea soup. After that he tells some children the fairy tale "The Princess and the Pea".
Pīzas Leaning torņa ēnā atrodas pilsētas stāstītājs, ēdot zirņu zupas šķīvi. Pēc tam viņš dažiem bērniem pasaka “Princese un Pea”".
It is a very sad tale.
Tā ir ļoti skumja pasaka.