Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tablecloth" into Latvian language

Vārda "tableksts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Tablecloth

[Galdauts]
/tebəlklɔθ/

noun

1. A covering spread over a dining table

    synonym:
  • tablecloth

1. Segums, kas sadalīts pa pusdienu galdu

    sinonīms:
  • galdauts

Examples of using

Tom put the new tablecloth he had just bought on the table.
Toms nolika jauno galdautu, kuru viņš tikko bija nopircis uz galda.
Please don't blow your nose on the tablecloth.
Lūdzu, nepūtiet degunu uz galdauta.
This tablecloth measures 100 feet by 100 feet.
Šis galdauts mēra 100 pēdas par 100 pēdām.