Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sympathize" into Latvian language

Vārda "simpatizēt" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Sympathize

[Līdzjūtīgs]
/sɪmpəθaɪz/

verb

1. Share the feelings of

 • Understand the sentiments of
  synonym:
 • sympathize
 • ,
 • sympathise

1. Dalīties jūtās

 • Saprotiet uzskatus
  sinonīms:
 • līdzjūtība

2. Be understanding of

 • "You don't need to explain--i understand!"
  synonym:
 • sympathize
 • ,
 • sympathise
 • ,
 • empathize
 • ,
 • empathise
 • ,
 • understand

2. Būt izpratnei

 • "Jums nav jāpaskaidro - es saprotu!"
  sinonīms:
 • līdzjūtība
 • ,
 • empātija
 • ,
 • saprot

3. To feel or express sympathy or compassion

  synonym:
 • commiserate
 • ,
 • sympathize
 • ,
 • sympathise

3. Sajust vai izteikt līdzjūtību vai līdzjūtību

  sinonīms:
 • sasaukums
 • ,
 • līdzjūtība

Examples of using

I sympathize.
Es līdzjūtos.