Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sworn" into Latvian language

Vārda "zvērts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Sworn

[Zvērināts]
/swɔrn/

adjective

1. Bound by or as if by an oath

 • "According to an early tradition became his sworn brother"
 • "Sworn enemies"
  synonym:
 • pledged
 • ,
 • sworn

1. Saistošs vai it kā ar zvērestu

 • "Saskaņā ar agrīnu tradīciju kļuva par viņa zvērināto brāli"
 • "Svīņi ienaidnieki"
  sinonīms:
 • apsolīts
 • ,
 • zvērināts

2. Bound by or stated on oath

 • "Now my sworn friend and then mine enemy"- shakespeare
  synonym:
 • sworn

2. Saistošs vai noteikts zvērestā

 • "Tagad mans zvērinātais draugs un pēc tam mans ienaidnieks" - šekspīrs
  sinonīms:
 • zvērināts

Examples of using

You’ve sworn to me, kid, — so find such a water for me, find it and bring, water my poor roots…
Jūs esat man zvērējis, bērns, —, tāpēc atrodiet man tādu ūdeni, atrodiet to un atnesiet, ūdeni manas nabadzīgās saknes…