Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sweet" into Latvian language

Vārda "salds" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Sweet

[Saldi]
/swit/

noun

1. English phonetician

 • One of the founders of modern phonetics (1845-1912)
  synonym:
 • Sweet
 • ,
 • Henry Sweet

1. Angļu fonētiķis

 • Viens no mūsdienu fonētikas dibinātājiem ( 1845-1912 )
  sinonīms:
 • Saldi
 • ,
 • Henrijs Salds

2. A dish served as the last course of a meal

  synonym:
 • dessert
 • ,
 • sweet
 • ,
 • afters

2. Ēdiens, kas pasniegts kā pēdējais ēdienreizes kurss

  sinonīms:
 • deserts
 • ,
 • salds
 • ,
 • pēc kārtas

3. A food rich in sugar

  synonym:
 • sweet
 • ,
 • confection

3. Pārtika, kas bagāta ar cukuru

  sinonīms:
 • salds
 • ,
 • konditorejas izstrādājumi

4. The taste experience when sugar dissolves in the mouth

  synonym:
 • sweet
 • ,
 • sweetness
 • ,
 • sugariness

4. Garšas pieredze, kad cukurs izšķīst mutē

  sinonīms:
 • salds
 • ,
 • saldums
 • ,
 • cukurīgums

5. The property of tasting as if it contains sugar

  synonym:
 • sweetness
 • ,
 • sweet

5. Degustācijas īpašums it kā tajā būtu cukurs

  sinonīms:
 • saldums
 • ,
 • salds

adjective

1. Having or denoting the characteristic taste of sugar

  synonym:
 • sweet

1. Cukura raksturīgās garšas vai apzīmēšana

  sinonīms:
 • salds

2. Having a sweet nature befitting an angel or cherub

 • "An angelic smile"
 • "A cherubic face"
 • "Looking so seraphic when he slept"
 • "A sweet disposition"
  synonym:
 • angelic
 • ,
 • angelical
 • ,
 • cherubic
 • ,
 • seraphic
 • ,
 • sweet

2. Kam ir salda daba, kas piepilda eņģeli vai ķerubu

 • "Anegelisks smaids"
 • "Koloņu seja"
 • "Skatoties uz tik seraphisku, kad viņš gulēja"
 • "Salda rīcība"
  sinonīms:
 • eņģelika
 • ,
 • eņģelisks
 • ,
 • ķerubika
 • ,
 • seraphisks
 • ,
 • salds

3. Pleasing to the ear

 • "The dulcet tones of the cello"
  synonym:
 • dulcet
 • ,
 • honeyed
 • ,
 • mellifluous
 • ,
 • mellisonant
 • ,
 • sweet

3. Patīkams ausij

 • "Čello dulceta toņi"
  sinonīms:
 • dulcets
 • ,
 • medus
 • ,
 • mellišķīgs
 • ,
 • mellisonants
 • ,
 • salds

4. Pleasing to the senses

 • "The sweet song of the lark"
 • "The sweet face of a child"
  synonym:
 • sweet

4. Patīkamība jutekļiem

 • "Tumšā larka saldā dziesma"
 • "Bērna mīļā seja"
  sinonīms:
 • salds

5. Pleasing to the mind or feeling

 • "Sweet revenge"
  synonym:
 • gratifying
 • ,
 • sweet

5. Patīkamībai vai sajūtai

 • "Saldā atriebība"
  sinonīms:
 • iepriecināšana
 • ,
 • salds

6. Having a natural fragrance

 • "Odoriferous spices"
 • "The odorous air of the orchard"
 • "The perfumed air of june"
 • "Scented flowers"
  synonym:
 • odoriferous
 • ,
 • odorous
 • ,
 • perfumed
 • ,
 • scented
 • ,
 • sweet
 • ,
 • sweet-scented
 • ,
 • sweet-smelling

6. Ar dabisku aromātu

 • "Neapstrādātas garšvielas"
 • "Ārda smakulīgais gaiss"
 • "Jūnija smaržīgais gaiss"
 • "Nomarķēti ziedi"
  sinonīms:
 • smaržojošs
 • ,
 • smakains
 • ,
 • smaržots
 • ,
 • aromātisks
 • ,
 • salds
 • ,
 • salds aromāts
 • ,
 • salda mērīšana

7. (used of wines) having a high residual sugar content

 • "Sweet dessert wines"
  synonym:
 • sweet

7. ( izmantots vīniem ) ar augstu cukura saturu

 • "Saldie deserta vīni"
  sinonīms:
 • salds

8. Not containing or composed of salt water

 • "Fresh water"
  synonym:
 • fresh
 • ,
 • sweet

8. Nesatur sālsūdeni vai nav to sastāv no tā

 • "Svaigs ūdens"
  sinonīms:
 • svaigs
 • ,
 • salds

9. Not soured or preserved

 • "Sweet milk"
  synonym:
 • fresh
 • ,
 • sweet
 • ,
 • unfermented

9. Nav sarūmots vai konservēts

 • "Saldais piens"
  sinonīms:
 • svaigs
 • ,
 • salds
 • ,
 • neraudzēts

10. With sweetening added

  synonym:
 • sugared
 • ,
 • sweetened
 • ,
 • sweet
 • ,
 • sweet-flavored

10. Ar pievienotu saldinātāju

  sinonīms:
 • cukurots
 • ,
 • saldināts
 • ,
 • salds
 • ,
 • salds aromāts

adverb

1. In an affectionate or loving manner (`sweet' is sometimes a poetic or informal variant of `sweetly')

 • "Susan hayward plays the wife sharply and sweetly"
 • "How sweet the moonlight sleeps upon this bank"- shakespeare
 • "Talking sweet to each other"
  synonym:
 • sweetly
 • ,
 • sweet

1. Sirsnīgā vai mīlošā veidā ( `sweet' dažreiz ir poētisks vai neformāls `sweetly' ) variants

 • "Susans heivards asi un mīļi spēlē sievu"
 • "Cik salds mēness gaisma guļ uz šīs bankas" - šekspīrs
 • "Runājot mīļu viens otram"
  sinonīms:
 • mīļi
 • ,
 • salds

Examples of using

Chewing gum is a sweet which is made of rubber.
Košļājamā gumija ir salda, kas izgatavota no gumijas.
Today the postman brought your very sweet gift.
Šodien pastnieks atnesa jūsu ļoti jauko dāvanu.
I'd like to eat something sweet.
Es gribētu ēst kaut ko saldu.