Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swaggering" into Latvian language

Vārda "swaggering" tulkošanas nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Swaggering

[Swaggering]
/swægərɪŋ/

adjective

1. Having or showing arrogant superiority to and disdain of those one views as unworthy

 • "Some economists are disdainful of their colleagues in other social disciplines"
 • "Haughty aristocrats"
 • "His lordly manners were offensive"
 • "Walked with a prideful swagger"
 • "Very sniffy about breaches of etiquette"
 • "His mother eyed my clothes with a supercilious air"
 • "A more swaggering mood than usual"- w.l.shirer
  synonym:
 • disdainful
 • ,
 • haughty
 • ,
 • imperious
 • ,
 • lordly
 • ,
 • overbearing
 • ,
 • prideful
 • ,
 • sniffy
 • ,
 • supercilious
 • ,
 • swaggering

1. Augstprātīga pārākuma un nicinājuma izrādīšana pret tiem, kurus uzskata par necienīgiem

 • "Daži ekonomisti nicina savus kolēģus citās sociālajās disciplīnās"
 • "Haughty aristokrāti"
 • "Viņa kungu manieres bija aizskarošas"
 • "Staigāja ar lepnu swagger"
 • "Ļoti šņāc par etiķetes pārkāpumiem"
 • "Viņa māte manām drēbēm skatījās ar pārcilu gaisu"
 • "Satricinošāks noskaņojums nekā parasti" - wlshirer
  sinonīms:
 • nicinoši
 • ,
 • augstprātīgs
 • ,
 • valdonīgs
 • ,
 • kungs
 • ,
 • lepns
 • ,
 • šņaukāties
 • ,
 • pārgalvīgs
 • ,
 • swaggering

2. Flamboyantly adventurous

  synonym:
 • swaggering
 • ,
 • swashbuckling

2. Krāšņi piedzīvojumiem bagāts

  sinonīms:
 • swaggering
 • ,
 • swashbuckling